/template/Home/AllNew/PC/Static

惠州电信网络升级通知

发布时间:2019/4/30 10:33:00
尊敬的客户,您好: 
  接惠州电信通知,为更好提高网络稳定性,优化网络质量,将定于2019年4月30日23:30-00:30对机房核心设备进行加固升级。升级期间,可能会引起网络波动或中断的情况,还请贵公司做好相应措施。售后24小时值班电话0769-22385558,给贵公司带来的不便深表歉意,感谢贵公司对我公司的理解和支持!

                                                                
                                                         广东腾正计算机科技有限公司
                                                                2019年04月30日
  • 文章来源:腾正云

在线咨询